péntek, május 22, 2015
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2014. évi őszi vetések
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ


Fajtahasználati nyilatkozatát a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line is megteheti, ha a honlapról
letöltött elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja. Egyszerűen
nyilatkozhat és számítógépén mentheti bevallását is.
A felhívás 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyarországi
képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény alapján kérjük a Nyilatkozat kitöltését és visszaküldését.
A VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk, hogy a nemleges válasz megküldése
is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt
terheli. Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK
Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük javítsa azokat.
A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartást elősegíti.

B.) TERMELŐI NYILATKOZAT
A 2014. évi őszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmag-használatára vonatkozó nyilatkozatait
az alábbi pontok szerint kérjük megadni:

1.) Nyilatkozat szántóföldi területről
Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagyságáról
kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.
Már nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület, 1 ha burgonya terület nagyság esetén.
Jelölje a megfelelő rovatokat.
Ha a fenti törvény alapján alanyi jogdíjmentesség illeti meg, akkor további teendője csak a felelősségi
nyilatkozat (D.) pont) aláírása és a bevallás visszaküldése.

2.) Nemleges visszavetett oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat
Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha szántóföldi növénytermesztéssel több mint 20 ha-on foglalkozik
és az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták visszavetett magját nem használta.
Ha fémzároltan sem használata a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú feldolgozását
sem, akkor jelölje a megfelelő rovatokat és a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D.) pont)
küldje vissza nyilatkozatát.

3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása
Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopában szereplő végösszegét írja be.
Az ÁFA-köteles jogdíjat csak az általunk kiállított számla alapján fizesse meg, előre ne utalja.

1. táblázat
––Csak az 1. számú mellékletben felsorolt fajtákról, fajtánként egy sorban nyilatkozzon.
––A növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.
––A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.
––A vetésterületeket egész celebrity nudes
hektárra kerekítve adja meg.
––Az elvetett vetőmag mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel és ne kg/ha-ban.
––A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (ha) és az 1. sz. mellékletben megadott
hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj
a Földművelésügyi Értesítő 2014. évi 7. számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti
jogdíj a termelő által nem módosítható.
––A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott jogdíjjal
számoljon.
––A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-4-999/9999/2014).
––Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, az összesített nettó összeget a bevallás 2. oldalának

3. pontjánál megadott helyre írja be.
––Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót írnia.
––Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. számú táblázatot.
––Ha a jogdíjat szerződés alapján, integrált termelők helyett összesítve vallja be és fizeti meg, akkor
kérjük, hogy termelőnként részletezett fajtahasználati kimutatást is csatolja be.
––Az integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie, de a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie,
hogy mely integrátor fizeti meg helyette a jogdíjat.
––A megjegyzés rovatban kiegészítést írhat a táblázatban szereplő adatokhoz.

4.) Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat
Ha a 2014. évi őszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját, akkor
X-el jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt vetőmag
ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot tüntesse fel, a díjat ne.
C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT
Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú
feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.
2. táblázat
––Megrendelő: aki a termény feldolgozását kéri nem fémzárolt vetési célra.
––A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.
––Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;
függetlenül attól, hogy az csávázott vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától (ömlesztett,
big-bag, zsák).

D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT
Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva (lepecsételve) 30
napon belül visszaküldeni.
Ha az elektronikus nyilatkozattétel mellett döntött, mentse el bevallását.

Alapértelmezett beállítások