hétfő, december 22, 2014
   
Betűméret

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2013. évi tavaszi vetések
FAJTAHASZNÁLATI NYILATKOZATÁHOZ


Fajtahasználati nyilatkozatát
a www.fss.hu honlapunkon keresztül on-line is megteheti, ha a honlapról
letöltött
elektronikus bevallási szerződését megküldi és a belépési jogosultságot megkapja. Így időt és
pénzt megtakarítva nyilatkozhat, illetve mentheti bevallását.
A felhívás 1. számú mellékletben felsorolt oltalmazott növényfajták tulajdonosaival, illetve magyarországi
képviselőivel kötött Megbízási szerződés és a Találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény alapján kérjük a Nyilatkozat kitöltését és visszaküldését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a VÁLASZADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG! Tájékoztatjuk,
hogy a nemleges válasz megküldése is kötelező! Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás
a mezőgazdasági termelőt terheli.
Ez a jelentés nem alapja az adóbevallásnak.

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Az azonosító adatokat nyilvántartásunk alapján töltöttük ki. Ha adatai megváltoztak, kérjük írja felül
azokat. A *-gal jelzett tájékoztató adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartást meggyorsítja és Ön
számára is olcsóbbá teszi.

B.) TERMELŐI NYILATKOZAT

A 2013. évi tavaszi vetésű növények oltalmazott fajtáinak vetőmag-használatára vonatkozó nyilatkozatait
az alábbi pontok szerint adja meg:
1.) Nyilatkozat szántóföldi területről és burgonya területről
Felhívjuk figyelmét, hogy ez alatt a pont alatt nem csak az oltalmazott fajták vetésterületének nagyságáról
kell nyilatkoznia, hanem az összes saját és egyéb használatában lévő szántóról.
Már nem illeti meg az alanyi jogdíjmentesség 20 ha szántóterület, 1 ha burgonya esetén. Jelölje a megfelelő
rovatokat. Például: ha nem vetett burgonyát, akkor itt az alanyi mentes rovatot jelölje.
Ha a fenti törvény alapján teljes alanyi jogdíjmentesség illeti meg, akkor további teendője csak a felelősségi
nyilatkozat (D.) pont) aláírása és a bevallás visszaküldése.
2.) Oltalmazott növényfajta hasznosítási nyilatkozat
Akkor jelölje meg a nyilatkozat rovatát, ha az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták visszavetett magját
nem használta.
Ha fémzároltan sem használta a képviselt fajtákat és nem végezte ezek terményének vetőmagcélú feldolgozását
sem, akkor a felelősségi nyilatkozat aláírásával (D.) pont) küldje vissza nyilatkozatát.
3.) Növényfajta-oltalomból eredő díj bevallása
Kérjük, hogy a rovatba az 1. táblázat „Nettó fizetendő jogdíj” oszlopának végösszegét írja be.
A jogdíjat csak az általunk kiállított ÁFA-s számla alapján fizesse meg, előre ne utalja azt.
Tájékoztatjuk, hogy a szellemi termék jogdíja nem fordított ÁFA-s.
1. táblázat
––A celebrity nudes
növényfaj oszlopba a faj 1. sz. melléklet szerinti magyar elnevezését írja be.
––A fajta oszlopba az 1. sz. melléklet szerinti fajtanevet tüntesse fel.
––A vetésterületeket egész hektárra kerekítve adja meg.
––Az elvetett vetőmag mennyiségeket összesen kilogrammban tüntesse fel.
––A fizetendő jogdíj rovatba a nem fémzárolt vetésterület (ha) és az 1. sz. mellékletben megadott
––hektáronkénti nettó jogdíj szorzatát írja be. Az 1. sz. melléklet szerinti hektáronkénti nettó jogdíj
––a Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi 19. számában közzétettek alapján került kiszámításra. A hektáronkénti
jogdíj a termelő által nem módosítható.
––A fajták hektáronkénti jogdíja különbözhet, ezért mindig csak az adott fajta mellett megadott
jogdíjjal számoljon.
––A fémzárolási számot nemzetközi országmegjelöléssel adja meg (pl.: H-3-999/9999/2013).
––Amennyiben jogdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, a nettó összeget a 2. oldal 3.) pontjánál megadott
helyre írja be.
––Amennyiben a nem fémzárolt magot önmaga tisztította, a rovatba elég csak a „saját” szót
írnia. Ha más terményét is feldolgozta vetési célra, töltse ki a 2. sz. táblázatot.
––Ha a jogdíjat szerződés alapján, integrált termelők helyett vallja be és fizeti meg, akkor visszavetett
fajtánként, termelőnként részletezve kérjük megadni a területet.
––Az integrált termelőnek is nyilatkozatot kell tennie de a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie
hogy mely integrátor fizette meg helyette a jogdíjat.


4.) Fémzárolt vetőmaghasználati nyilatkozat
Ha a 2013. évi tavaszi vetéshez használta az 1. sz. mellékletben felsorolt fajták fémzárolt vetőmagját,
akkor X-el jelölje a b.) pont rovatát és töltse ki az 1. táblázatot. Az egyszeri fajtahasználat díját a fémzárolt
vetőmag ára már tartalmazta, így csak a fémzárszámot/számokat kell feltüntetnie.


C.) FELDOLGOZÓI NYILATKOZAT


Arról nyilatkozzon, hogy végezte-e az 1. számú mellékletben felsorolt fajták terményének vetési célú
feldolgozását más részére. Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot.
2. táblázat
––Megrendelő: aki a termény feldolgozását kéri nem fémzárolt vetési célra.
––A táblázatban szereplő cím adatok a megrendelőre vonatkoznak.
––Fémzárolatlan vetőmag (kg): az a magmennyiség, amelyet a megrendelő tisztítás után elszállított;
függetlenül attól, hogy az csávázott, vagy nem, ill. függetlenül a kiszerelés módjától
(ömlesztett,big-bag, zsák).


D.) FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT


Ha a papír alapú nyilatkozattételt választotta, kérjük ne feledje a nyilatkozatot aláírva, (lepecsételve),
30 napon belül visszaküldeni.
Ha az elektronikus nyilatkozattétel mellett döntött, mentse el bevallását.


Alapértelmezett beállítások